ArchiScienza

De stichting ArchiScienza is opgericht op 9 mei 2017. Doel van de stichting is initiëren, stimuleren, deelnemen, en in standhouden van- en publiceren over activiteiten op het gebied van 1. Architectuur in de meest brede zin en 2. Wetenschap in de meest brede zin.

Het startvermogen van de stichting is 1,5 miljoen euro. De stichting onderneemt geen activiteiten om verdere fondsen te verwerven. Waar mogelijk wordt bij financiering van doelen, cofinanciering gestimuleerd, om een groter maatschappelijk effect te bewerkstelligen.

Het bestuur zoekt alleen zelf actief doelen en neemt initiatieven voor nieuwe doelen. Daarom kunnen geen aanvragen ter financiering gedaan worden. Doel is om via een vijfjarenplan de activiteiten van de stichting in vijf jaren af te ronden.

Doelen

Nieuws

30-01-18

Het virtuele museum Naturalis is on line

Op 26 januari 2018 is de website, het virtuele museum Naturalis feestelijk gelanceerd.: http://naturalis.nnm.nl/. Op deze site kan men rondzwerven in het museum dat in 1998 werd geopend en ontworpen door Fons Verheijen. Naast het ervaren van de architectuur kan men op tentoongestelde natuurhistorische objecten klikken voor nadere informatie

Lees verder
28-01-18

Gedenkbank Huigpark

Weinig mensen weten dat het huidige Huigpark in het Singelpark in Leiden in de negentiende eeuw bekend stond als het Armenbolwerk. Van 1816 tot 1912 was daar de begraafplaats voor 45.000 mensen van de 'categorie 5 en 6', de laagste categorieën in de toenmalige klassenmaatschappij. De Stichting ‘het Kleine Leidse woonhuis’ i.s.m. de Vrienden van het Singelpark hebben het initiatief genomen om in het Huigpark een gedenkbank te plaatsen om deze vergeten historie te gedenken. Eenderde van het benodigde geld was al toegezegd, ArchiScienza voegt daar een eenderde aan toe. Nog eenderde te gaan.

Lees verder
28-01-18

www.louisvanteeffelen.nl

De website www.louisvanteeffelen.nl is afgelopen week in de lucht gegaan. De site, mogelijk gemaakt door ArchiScienza, vertelt het verhaal van Louis van Teeffelen, meubelontwerper in de wederopbouwperiode, en geeft een overzicht van zijn ontwerpen. Veel vintage sites verwijzen naar Louis van Teeffelen, maar verder was weinig bekend. De dochter van Louis, de kunsthistorica Mieke van Teeffelen, maakte en beheert de site.

Lees verder
14-08-17

Werkbeurs boek "Architect en Ethiek"

Er is recentelijk in pers en vakkringen een discussie gestart over de positie van de architect en auteursrecht. Geplaatst in een bredere context is nadenken over situaties en dilemma's van architecten gewenst. De stichting ArchiScienza heeft Ir. Kees van der Hoeven een werkbeurs toegekend voor het schrijven van een boek over Architect en Ethiek. In het te schrijven boek verzamelt en structureert hij feiten en ervaringen, reflecteert daarop in alle nuances en poogt zo een nieuwe, meer ethische strategie te bieden voor het handelen van de architect.

Lees verder
© 2017 Stichting ArchiScienza
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV